استانداردهای موجود به روز 2009 - 2010

 

  1. 1. ASTM E 45 2005e2
  1. 2. ASTM E23 2007
  1. 3. ASTM D256 2009
  1. 4. ASTM D412 2006ae2
  1. 5. ASTM D790 2010
  1. 6. ASTM E350 95(2005)e1

 

 

 

   + امیررضا شاهان - ٤:۳۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٩